Wystawy i filmy

Jedną z form promocji badań archeologicznych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego jest działalność wystawiennicza i filmowa.

Fundacja przygotowuje coroczne, mobilne wystawy podsumowujące wyniki aktualnych badań oraz wystawy tematyczne.

Działalności wystawienniczej towarzyszy działalność w zakresie produkcji i postprodukcji materiałów filmowych, promujących najciekawsze odkrycia oraz wiedzę na temat warsztatu pracy archeologa.