Zadanie nr 4239/14

Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Zadanie obejmuje: konserwację zabytków metalowych, konserwację zabytków ceramicznych, analizę antropologiczną, analizę archeozoologiczną, analizę fizyko-chemiczną zabytków metalowych, analizę gatunkową zabytków drewnianych, dokumentację rysunkową, fotograficzną i scaning laserowy zabytków, wydanie katalogu, konferencję, wystawę.


Notice: Undefined variable: site_locale in /storage/www/clients/client45/web92/web/wp-content/plugins/gs-facebook-comments/classes/class-wpfc.php on line 87