Wystawa „Odkryte na nowo – archeolodzy i historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur”

W dniu 10 grudnia o godzinie 19.00 w Muzeum w Mrągowie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Odkryte na nowo – archeolodzy i historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur”. W ramach ekspozycji zaprezentowano wyniki projektu realizowanego przez Fundację Dajna w roku 2015 dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn „Alt Kossewen – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów”. W skład wystawy wchodzą gabloty zawierające zabytki metalowe poddane zabiegom konserwacyjnym, rekonstrukcje grobów ciałopalnych, postery prezentujące historię badań cmentarzyska w Kosewie oraz opisy i makro fotografie poszczególnych kategorii zabytków. Gablotom i posterom towarzyszy galeria zdjęć prezentująca codzienną pracę archeologów podczas wykopalisk.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logoNarodowy Instytut Dziedzictwa - logo

Fot. Aleksandra Barejko


← Wróć do Wystawy i filmy