Wystawa „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego”

W dniu 11 grudnia o godzinie 18.00 w Wartowni Bośniackiej Muzeum w Mrągowie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego”. W ramach ekspozycji zaprezentowano wyniki dwóch projektów realizowanych przez Fundację Dajna w roku 2014 dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. Posumowaniem projektu „Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim” jest prezentacja, umieszczonych w czterech gablotach wystawienniczych, wybranych zabytków poddanych zabiegom konserwacyjnym oraz barwnych posterów prezentujących główne cechy obrządku pogrzebowego, opis najciekawszych zespołów grobowych oraz charakterystykę kulturową i chronologiczną cmentarzyska. W ramach projektu „Mikroregion jeziora Legińskiego – weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych” zaprezentowano w formie barwnych posterów wyniki interdycyplinarnych badań terenowich i gabinetowych – badania archiwalne, badania powierzchniowe AZP, lotnicze skanowanie laserowe, naziemne skanowanie laserowe oraz badania geomagnetyczne. Gablotom i posterom towarzyszy unikatowa galeria zdjęć prezentująca  codzienną pracę archeologów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logoNarodowy Instytut Dziedzictwa - logo

← Wróć do Wystawy i filmy