Nagroda im. Jerzego Okulicza-Kozaryna

Nagroda przyznawana przez Radę Programową Fundacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Laureat konkursu otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną.