O Fundacji

Ciągły przyrost cennych źródeł archeologicznych i historycznych, ogromne, nieopracowane zasoby danych archiwalnych oraz postępujący nieuchronnie proces degradacji zabytkowej spuścizny to najważniejsze przesłanki, które legły u podstaw decyzji o założeniu Fundacji. Skonsolidowanie działań i ludzi w jednej, ściśle statutowo określonej strukturze było wynikiem braku ukierunkowanych źródeł finansowania, zaplecza organizacyjnego i możliwości technicznych dla właściwego zabezpieczania, dokumentowania i promowania dziedzictwa kulturowego. Zasadność podjętych działań potwierdzają wysokie oceny przygotowywanych przez Fundację projektów oraz szerokie grono partnerów, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele. Za wysoki poziom realizowanych przez Fundację działań naukowych, technicznych, edukacyjnych i promocyjnych odpowiadają członkowie Zarządu, Rady Programowej i Biura Fundacji, wśród których znajdują się przedstawiciele placówek muzealnych, uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk.
logo dajna

Nasza Misja

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, kulturalna i oświatowa w zakresie wspierania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur.

Do najważniejszych zadań Fundacji należą:

 • dokumentacja i inwentaryzacja obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych
 • stosowanie i wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych
 • ustalanie standardów i procedur rewitalizacji zabytków
 • analizy i rekonstrukcje zabytkowego krajobrazu
 • interdyscyplinarne badania zabytków ruchomych i nieruchomych
 • studia historyczne nad obiektami zabytkowymi
 • wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
 • realizacja projektów informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego
 • realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin
 • współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Polski Północno-Wschodniej

Patron

Jerzy Okulicz-Kozaryn (1931-2012)

Profesor. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu artykułów i opracowań na temat wczesnej epoki żelaza, okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza oraz przełomowych dla polskiej archeologii koncepcji i syntez dotyczących okresu wpływów rzymskich. „Mistrz” archeologii bałtyjskiej, wytrawny terenowiec, badacz Warmii, Mazur, Suwalszczyzny i północnego Mazowsza. Wizjoner, propagator „nowoczesnej” archeologii, wspaniały dydaktyk, błyskotliwy nauczyciel, promotor kilkudziesięciu magistrów i doktorów, przyjaciel, mąż, ojciec, dziadek. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za wkład w rozwój archeologii w Polsce i w Europie”.

Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

Władze Fundacji

Przewodniczący Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej

Wojciech Nowakowski

W-ce Prezes Zarządu

W-ce Prezes Zarządu

Wojciech Wróblewski

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Gładki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Magdalena Jaremek

W-ce Prezes Zarządu

W-ce Prezes Zarządu

Agnieszka Jaremek

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jacek Wielgus

Rada programowa (lata 2013-2018)

Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, dr hab. Tomasz Nowakiewicz, dr hab. Adam Cieśliński, mgr Magda Nowakowska

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

dr Jarosław Sobieraj, dr hab. Mirosław Hoffmann

Wnuk prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna

Melchior Jakubowski

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Grzegorz Białuński, dr hab. Mirosław Hoffmann

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

dr hab. Anna Bitner-Wróblewska

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

mgr Mariusz Wyczółkowski

Ekipa Fundacji

DAJNA FUNDACJA

Marcin Gładki – prezes Zarządu Fundacji

marcin.gladki@dajna.org.pl
Archeolog, współtwórca i współwłaściciel polskich i norweskich inicjatyw gospodarczych z zakresu archeologii i architektury. W latach 1999-2004 pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2006 pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Specjalista w zakresie wczesnej epoki żelaza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bałtyjskich, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku kartografia i teledetekcja. Specjalista m.in. w zakresie skaningu laserowego, fotogrametrii, modelowania 3D, autor i uczestnik licznych, międzynarodowych projektów na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych. Wytrawny terenowiec, pomysłodawca i koordynator z ramienia Fundacji projektów wdrażających nowoczesne techniki dokumentacji i inwentaryzacji zabytków, poliglota, kosmopolita, wędkarz, znawca motoryzacji.

Agnieszka Jaremek – w-ce prezes Zarządu Fundacji

agnieszka.jeremek@dajna.org.pl
Archeolog, współtwórca i współwłaściciel firmy PAST, współpracownik polsko-norweskiej firmy KOORDINAT, członek zespołów koordynujących realizację archeologicznych badań przedinwestycyjnych (KZdBA w Krakowie, PPKZ w Warszawie). W latach 2000-2013 asystent w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, dydaktyk w dziedzinie metodyki badań wykopaliskowych i powierzchniowych, stratygrafii oraz ceramologii, specjalista w zakresie wczesnej epoki żelaza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bałtyjskich i wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii grodzisk. Współorganizator i kierownik kampanii wykopaliskowych m.in: w latach 2003-2009 Ekspedycji Jeziorko, w latach 2011-2017 Ekspedycji Łężany.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Wojciech Wróblewski – w-ce prezes Zarządu Fundacji

Archeolog, docent i wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996, 1999-2002 oraz 2008-2012 w-ce dyrektor IA UW. W latach 1997-2005 kierownik Ekspedycji Galindzkiej IA UW (badania na Pojezierzu Mrągowskim), a w latach 2008-2011 współkierujący łączoną ekspedycją archeologiczną IA UW i PMA w Warszawie jaćwieskiego zespołu osadniczego w Szurpiłach k/Suwałk. Wieloletni redaktor „Światowita”, a od roku 2000 współorganizator cyklu spotkań Seminarium Bałtyjskiego. Specjalista w zakresie wczesnego średniowiecza, niekwestionowany ekspert badań nad plemionami pruskimi i jaćwieskimi, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych, członek licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych, stypendysta czołowych, europejskich ośrodków naukowych. 10-krotny (absolutny rekord!) laureat studenckiej Złotej Szpachelki w kategorii Złote Usta. Z zamiłowania ornitolog-amator, silnie dotknięty syndromem tzw. „biebrznięcia” i entuzjasta win, osobliwie portugalskich.

Magda Jaremek – członek Zarządu Fundacji

magdalena.jeremek@dajna.org.pl
Absolwentka Wydziału Prawa UMCS, Rachunkowości Finansowej Zarządczej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, Prawa Europejskiego i Gospodarki w Studium Prawa Europejskiego oraz Zamówień Publicznych w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany specjalista m.in. w zakresie zamówień publicznych, księgowości, podatków i rachunkowości w organizacjach pozarządowych, rozliczania projektów unijnych realizowanych w ramach projektów konkursowych, pomocy publicznej w aspekcie realizacji projektów, kwalifikacji wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych, odzyskiwania środków europejskich, rozliczania wydatków obarczonych korektami finansowymi. Miłośniczka dobrej książki i dobrego filmu, entuzjastka spotkań z przyjaciółmi na Pradze Północ i Mazurach. Pracoholik, dyplomatka 🙂

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Jacek Wielgus – członek Zarządu Fundacji

jacek.wielgus@dajna.org.pl
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, administrator najstarszego i największego w Polsce portalu www – poszukiwanieskarbow.com i właściciel firmy ACP-SPORT, podmiotów zajmujących się m.in. promocją i popularyzacją wiedzy na temat archeologii i historii. Dyrektor techniczny Fundacji Bieg Rzeźnika, współorganizator kilkunastu, cyklicznych biegów górskich i miejskich (m.in. Bieg Rzeźnika, Ultra Maraton Bieszczadzki, Zimowy Maraton Bieszczadzki, Półmaraton Gliwicki). Doświadczony nurek z licencją SSI, przewodnik po wrakach Morza Czerwonego. Specjalista w zakresie technik eksploracyjnych. Konsultant, organizator i uczestnik licznych inicjatyw związanych z edukacją środowisk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, współautor i realizator kilkunastu projektów badawczych Instytutu Archeologii UW oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Prezes Polskiego Związku Eksploratorów – organizacji zrzeszającej stowarzyszenia i fundacje poszukiwaczy skarbów, pasjonatów historii oraz archeologów. Żeglarz i podróżnik, inicjator i koordynator corocznej imprezy pn. “Dajna pod żaglami”.

Jolanta Błasiak-Wielgus – fotograf

Artysta plastyk, fotograf, absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego z Filią w Cieszynie, od 2005 roku związana z Gliwicką Grupą Fotograficzną PRECEL. Współpracownik Fundacji Bieg Rzeźnika, mistrzyni rysunku, malarstwa olejnego i akrylowego, pomysłodawczyni. Właścicielka autorskiego projektu „Pracownia Olfy”, w którym z powodzeniem realizuje swoje pasje, edukując dzieci i młodzież, autorka blogów. Laureatka konkursów fotograficznych, animator kultury, koneser wytrawnej muzyki i wyrafinowanej literatury.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Bartłomiej Bełc – specjalista d.s. wydawnictw

bartlomiej.belc@dajna.org.pl
Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista PR i marketingu współpracujący z podmiotami z obszaru kultury i sztuki m.in. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Muzeum Literatury w Warszawie, koordynator wielu projektów medialnych związanych z promocją filmów takich twórców jak Andrzej Wajda, Andrzej Saramonowicz, Wojciech Smarzowski czy Xawery Żuławski. Redaktor projektów wydawniczych z zakresu kultury, sztuki i archeologii, popularyzator projektów wykorzystujących najnowsze technologie skaningu laserowego oraz Virtual Reality. Znawca literatury, miłośnik muzyki, koneser najlepszej kuchni, nieugięty poszukiwacz tajemnic południowo-wschodniej Polski.

Piotr Lipski – specjalista d.s. PR, marketingu, moderator fanpage i strony www

piotr.lipski@dajna.org.pl
Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Na co dzień kierownik działu administratorów projektów biznesowych w jednej z korporacji oraz właściciel sklepu internetowego www.poszukiwacz.eu. Od ponad 15 lat czynny detektorysta, uczestnik wielu ekspedycji archeologicznych oraz akcji wydobycia sprzętu pancernego z okresu II wojny światowej, miłośnik numizmatyki Cesarstwa Rzymskiego. W wolnych chwilach zajmuje się konserwacją zabytków metalowych oraz strzelectwem sportowym.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Sławomir Miłek – specjalista ds. badań terenowych

Archeolog, historyk zajmujący się dydaktyką, historią średniowiecza i kwerendami archiwalnymi, geodeta, wieloletni współpracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Uczestnik kilkudziesięciu kampanii archeologicznych, współautor i uczestnik wielu grantów. Specjalista w zakresie archeologii okresu wpływów rzymskich i średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii miejskiej. Zainteresowania zawodowe: archeologia krajobrazu, okres wędrówek ludów, genealogia rodów szlacheckich.

Aleksandra Barejko

aleksandra.barejko@dajna.org.pl
Studentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka licznych ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych na terenie Polski i za granicą. Pomimo początkowej fascynacji antyczną Grecją i Rzymem, pod wpływem wyjazdów archeologicznych, zachwyciła się kulturami starożytnymi na Pojezierzu Mrągowskim. Interesuje się nietypowymi importami rzymskimi z obszarów Polski i Barbaricum oraz konserwacją przedmiotów metalowych. Zapalona miłośniczka spontanicznych podróży (najlepiej autostopowych), a także organizatorka „wspólnego kucharzenia” w gronie najbliższych osób.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Karolina Wójcik

Studentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizująca się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W wolnym czasie czynnie biorąca udział w badaniach wykopaliskowych na stanowiskach południowej Europy oraz misjach archeologicznych na terenie Polski. Zazwyczaj pełniąca funkcję rysownika lub pomocnika konserwatora, ale nie stroniąca od kilofa czy łopaty. Miłośniczka antycznych mozaik, pasjonatka historii starożytnej oraz średniowiecznej, amator podróży małych i dużych. A ponadto – zawsze chętny kompan do tańca i śpiewu.

Aneta Łabądź

Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji m.in. „First Geoarchaeological Conference in Warsaw. Climate change in the light of archaeological and geoarchaeological research” i „Krajowego Laboratorium Multidyscyplinarnych Materiałów Funkcjonalnych”. Specjalistka w zakresie popularyzacji archeologii, autorka sieci szlaków archeologiczno-turystycznych na Ponidziu. Doceniona za promocję archeologii wśród dzieci i młodzieży Nagrodą Rektora Uniwersytetu i.m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pasjonatka przyrody i aktywistka na rzecz ochrony środowiska – od 2013 roku członek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich. Miłośniczka surrealizmu francuskiego, znawczyni ryb słodkowodnych i medycyny naturalnej.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Kamil Stokłosa

kamil.stoklosa@dajna.org.pl
Student Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik wielu ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych w Polsce jak i zagranicą (min. Czaszkowo, Szurpiły, Łężany, Kosewo a także Borholm, Tanais). W latach 2012-2014 Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Archeologii UW. W ramach działalności pro studenckiej organizator oraz współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych jak i naukowych (Dni Archeologa, konferencje, wystawy, pokazy filmowe). Od początku studiów związany z rejonem Warmii i Mazur. W planach specjalizacji naukowej – archeologia bałtyjska ze szczególnym uwzględnieniem okresu wędrówek ludów. Prywatnie miłośnik Norwegii i Bieszczad, zapalony kucharz amator.

Jerzy Ciastek

Student Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu ekspedycji wykopaliskowych oraz badań podwodnych, prowadzonych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (m.in. Łężany, Kosewo, Lubanowo, Samławki oraz Bornholm, Akrai i Mecamor). Od początku studiów żywo zainteresowany barbarzyńskimi kulturami środkowo-wschodniej Europy, ze szczególnym ukierunkowaniem na kultury bałtyjskie i kulturę przeworską w późnej fazie okresu wpływów rzymskich oraz w okresie wędrówek ludów. Równolegle, choć w mniejszym stopniu, zafascynowany szeroko rozumianą archeologią antycznego Bliskiego Wschodu. Prywatnie pasjonat historii wszelakiej oraz numizmatyki. Z zamiłowania detektorysta i rekonstruktor historyczny.

DAJNA FUNDACJA

Mateusz Kubicki

 

DAJNA FUNDACJA
Student Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, mający na koncie wiele sezonów ekspedycji archeologicznych w Polsce i Turcji. Hobbystycznie zajmuje się geologią i paleontologią. Z zamiłowania numizmatyk, detektorysta i podróżnik.

Współpracownicy

Fundacja Dajna to inicjatywa, która zrodziła się podczas wykopalisk w Łężanach, na Pojezierzu Mrągowskim. Fundatorzy wiedzieli od samego początku, że sukces i powodzenie można osiągnąć tylko dzięki współpracy z ludźmi, którzy kochają Warmię i Mazury, są pasjonatami tego niezwykłego regionu i mają wyjątkową wiedzę na temat jego teraźniejszości i przeszłości. Poniżej galeria osobowości, dzięki którym możemy profesjonalnie i niebanalnie realizować nasze projekty:

Wolontariusze

Od początku istnienia, Fundacja może liczyć na wsparcie wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i służą pomocą, nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Ich grono stale się powiększa, a przyjaźnie zacieśniają. Choć zabrzmi to górnolotnie, to nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność. Mamy nadzieję, że wspólna przygoda z archeologią była, jest i będzie dla nas wszystkich największą nagrodą. Dziękujemy wszystkim po niżej wymienionym (kolejność nazwisk przypadkowa)

Baza Fundacji

Od kwietnia 2018 roku bazą terenową Fundacji jest zabytkowe siedlisko położone w miejscowości Samławki koło Reszla.Fundacja po pięciu latach od założenia znalazła ostatecznie swoje własne miejsce na ziemi. Dziękujemy wszystkim, którzy gościli nas dotychczas: Wójtowi Gminy Mrągowo (Ośrodek Badań i Edukacji w Grabowie), Januszowi Lange (Baza „Nad sklepem” w Grabowie), Dyrektor Teresie Jachimowicz (Szkoła w Szestnie), Marcinowi Laskowi i jego całej, cudownej rodzinie (Baza w Janowie), Henrykowi Pędzichowi (Baza „Adams” w Mrągowie), Pani Burmistrz Otolli Siemieniec, Darkowi Żyłowskiemu (Ratusz i Muzeum w Mrągowie) oraz choć tu podziękowania nie kończą wspólnej przygody, wprost przeciwnie otwierają jej nowy rozdział – Tomkowi Derdoniowi i UWM w Olsztynie (Pałac w Łężanach). Siedlisko w Samławkach to wyjątkowe miejsce. Położone w najpiękniejszej części Warmii, pomiędzy Reszlem, Biskupcem i Mrągowem w otoczeniu lasów, łąk, rzek, jezior, zabytków architektury i unikatowych stanowisk archeologicznych. To miejsce, w którym właśnie tworzymy: pracownie dla archeologów, plastyków i fotografów, sale konferencyjne dla naukowców, studentów, poszukiwaczy i miłośników starożytności, magazyny na zbiory archeologiczne, historyczne i nowożytne, bazę noclegową i zaplecze gastronomiczne dla wszystkich, którzy chcieliby znaleźć się w tym magicznym miejscu.

Statut fundacji

Statut Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza – Kozaryna

PARTNERZY ORAZ SPONSORZY

Ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości – współpraca w realizacji projektów:

 • Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18)
 • Kompleksowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych, świadków i najbliższych (umowa nr DFS-7211-346/18/3)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – współpraca w realizacji projektów:

 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)
 • Mikroregion Jeziora Legińskiego – weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych (zadanie nr 4241/14)
 • Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)
 • Zespół cmentarzysk kurhanowych w Samławkach na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4388/18)

Instytucje

Fundusz Sprawiedliwości – współpraca w realizacji projektów:

 • Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18)
 • Kompleksowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych, świadków i najbliższych (umowa nr DFS-7211-346/18/3)

Narodowy Instytut Dziedzictwa – współpraca w realizacji projektów:

 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)
 • Mikroregion Jeziora Legińskiego – weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych (zadanie nr 4241/14)
 • Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)
 • Zespół cmentarzysk kurhanowych w Samławkach na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4388/18)

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca w realizacji projektów:

 • badania wykopaliskowe Łężany st. 4
 • badania wykopaliskowe Samławki st. 1
 • badania wykopaliskowe Samławki st. 2
 • badania wykopaliskowe Samławki st. 8
 • badania wykopaliskowe Kosewo st. 2
 • badania wykopaliskowe Szestno st. 6
 • badania wykopaliskowe Nowe Bagienice st. 7
 • badania wykopaliskowe Miętkie st. 1
 • badania powierzchniowe – mikroregion j. Legińskiego i Widryńskiego
 • badania powierzchniowe – weryfikacja powiatu mrągowskiego, kętrzyńskiego i olsztyńskiego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk – współpraca w realizacji projektów:

 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)
 • Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie Pałacu w Łężanach jako bazy badań archeologicznych

URZĘDY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Wojwódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie – współpraca w zakresie:

 • weryfikacyjne badania wykopaliskowe w gminie Morąg

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych – współpraca w zakresie:

 • organizacja seminarium „Dziedzictwo krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego”
 • organizacja ścieżek dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Mrągowo
 • organizacja badań wykopaliskowych w miejscowości Samławki, Kosewo i Miętkie

Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad – współpraca w zakresie:

 • konsultacje działań inwestorskich związanych z badaniami archeologicznymi

Gmina Kolno – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie szkoły w Kolnie jako bazy badań archeologicznych

Gmina Mrągowo – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie budynku szkoły w Grabowie na cele działań Ośrodka Badań i Edukacji Fundacji Dajna
 • udostępnienie budynku szkoły w Szestnie jako bazy badań archeologicznych

Miasto Mrągowo – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie budynku Ratusza do organizacji konferencji
 • udostępnienie budynku Ratusza jako bazy noclegowej dla kadry naukowej Fundacji

Miasto i gmina Reszel – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie budynku szkoły w Leginach jako bazy badań archeologicznych

Muzea

Museumssenteret i Hordaland (Norwegia) – współpraca w realizacji projektów:

 • zastosowanie zaawansowanych technik detekcji i dokumentacji znalezisk podwodnych
 • wymiany studentów i wolontariuszy podczas badań wyopaliskowych

Muzeum w Mrągowie – współpraca w zakresie:

 • organizacja konferencji w ramach cyklu Dajna Modern Heritage
 • organizacja wystaw w ramach cyklu Dajna Modern Heritage

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – współpraca w zakresie:

 • konsultacja merytoryczna

STOWARZYSZENIA I FUNDACJe

Polski Związek Eksploratorów – współpraca w zakresie:

 • edukacji środowisk eksploracyjnych na rzecz ochronych dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • regulacji prawnych i prac legislacyjnych nad ustawami dotyczącymi ochrony zabytków

Fundacja Bieg Rzeźnika – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne podczas badań wykopaliskowych

Akademicki Klub Nurkowy „SeaHorse” – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne, logistyczne i merytoryczne podczas naziemnych i podwodnych badań wykopaliskowych

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne podczas badań wykopaliskowych

Studenckie Koło Archeologii Naukowej Vestigium – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne podczas badań wykopaliskowych

Verfluchte Preussische Partisanen – współpraca w zakresie:

 • organizacja festynów archeologicznych

Przedsiębiorstwa

Talkomp – współpraca w zakresie:

 • wyposażenie Fundcji w ręczne detektory metali (pinpointery)

Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – współpraca w zakresie:

 • kompleksowe wyżywienia ekipy archeologicznej

Koordinat – współpraca w zakresie:

 • wdrażanie najnowszych technologii w zakresie archeologii, historii i architektury

Pracownia Olfy – współpraca w zakresie:

 • edukacji artystycznej dorosłych, dzieci i młodzieży, z ukierunkowaniem na rzemiosło oraz sztukę związaną z dziedzictwem kulturowym i narodowym
 • zapewnienia oprawy graficznej i plastycznej w trakcie przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez Fundację Dajna

ACP-Sport – współpraca w zakresie:

 • wsparcia organizacyjnego i logistycznego podczas badań wykopaliskowych

poszukiwanieskarbów.com – współpraca w zakresie:

 • wolontariacki udział uczestników forum podczas badań weryfikacyjnych stanowisk w mikroregionach jezior: Legińskiego i Widryńskiego oraz Probarskiego, a także podczas badań powierzchniowych w powiatach: mrągowskim, kętrzyńskim i szczycieńskim
 • wsparcie techniczne przy użyciu nowoczesnych technologii eksploracyjnych

poszukiwacz.eu – współpraca w zakresie:

 • wyposażania Fundacji w sprzęt i chemię konserwatorską
 • wsparcie techniczne podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Fundację

Kawiarnia Moja – współpraca w zakresie:

 • kompleksowego wyżywienia ekipy archeologicznej

Warsztaty Archeologiczne – współpraca w zakresie realizacji projektu:

 • Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18)
 • organizacja warsztatów z dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży
'o-fundacji', 'container' => false, 'items_wrap' => '' ) ); ?>