O Fundacji

Ciągły przyrost cennych źródeł archeologicznych i historycznych, ogromne, nieopracowane zasoby danych archiwalnych oraz postępujący nieuchronnie proces degradacji zabytkowej spuścizny to najważniejsze przesłanki, które legły u podstaw decyzji o założeniu Fundacji. Skonsolidowanie działań i ludzi w jednej, ściśle statutowo określonej strukturze było wynikiem braku ukierunkowanych źródeł finansowania, zaplecza organizacyjnego i możliwości technicznych dla właściwego zabezpieczania, dokumentowania i promowania dziedzictwa kulturowego. Zasadność podjętych działań potwierdzają wysokie oceny przygotowywanych przez Fundację projektów oraz szerokie grono partnerów, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele. Za wysoki poziom realizowanych przez Fundację działań naukowych, technicznych, edukacyjnych i promocyjnych odpowiadają członkowie Zarządu, Rady Programowej i Biura Fundacji, wśród których znajdują się przedstawiciele placówek muzealnych, uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk.
logo dajna

Nasza Misja

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, kulturalna i oświatowa w zakresie wspierania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur.

Do najważniejszych zadań Fundacji należą:

 • dokumentacja i inwentaryzacja obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych
 • stosowanie i wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych
 • ustalanie standardów i procedur rewitalizacji zabytków
 • analizy i rekonstrukcje zabytkowego krajobrazu
 • interdyscyplinarne badania zabytków ruchomych i nieruchomych
 • studia historyczne nad obiektami zabytkowymi
 • wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
 • realizacja projektów informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego
 • realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin
 • współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Polski Północno-Wschodniej

Patron

Jerzy Okulicz-Kozaryn (1931-2012)

Profesor. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu artykułów i opracowań na temat wczesnej epoki żelaza, okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza oraz przełomowych dla polskiej archeologii koncepcji i syntez dotyczących okresu wpływów rzymskich. „Mistrz” archeologii bałtyjskiej, wytrawny terenowiec, badacz Warmii, Mazur, Suwalszczyzny i północnego Mazowsza. Wizjoner, propagator „nowoczesnej” archeologii, wspaniały dydaktyk, błyskotliwy nauczyciel, promotor kilkudziesięciu magistrów i doktorów, przyjaciel, mąż, ojciec, dziadek. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za wkład w rozwój archeologii w Polsce i w Europie”.

Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

Władze Fundacji

Przewodniczący Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej

Wojciech Nowakowski

W-ce Prezes Zarządu

W-ce Prezes Zarządu

Wojciech Wróblewski

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Gładki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Magdalena Jaremek

W-ce Prezes Zarządu

W-ce Prezes Zarządu

Agnieszka Jaremek

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jacek Wielgus

Rada programowa (lata 2013-2018)

Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, dr hab. Tomasz Nowakiewicz, dr hab. Adam Cieśliński, mgr Magda Nowakowska

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

dr Jarosław Sobieraj, dr hab. Mirosław Hoffmann

Wnuk prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna

Melchior Jakubowski

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Grzegorz Białuński, dr hab. Mirosław Hoffmann

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

dr hab. Anna Bitner-Wróblewska

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

mgr Mariusz Wyczółkowski

Ekipa Fundacji

DAJNA FUNDACJA

Marcin Gładki – prezes Zarządu Fundacji

marcin.gladki@dajna.org.pl
Archeolog, współtwórca i współwłaściciel polskich i norweskich inicjatyw gospodarczych z zakresu archeologii i architektury. W latach 1999-2004 pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2006 pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Specjalista w zakresie wczesnej epoki żelaza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bałtyjskich, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku kartografia i teledetekcja. Specjalista m.in. w zakresie skaningu laserowego, fotogrametrii, modelowania 3D, autor i uczestnik licznych, międzynarodowych projektów na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych. Wytrawny terenowiec, pomysłodawca i koordynator z ramienia Fundacji projektów wdrażających nowoczesne techniki dokumentacji i inwentaryzacji zabytków, poliglota, kosmopolita, wędkarz, znawca motoryzacji.

Agnieszka Jaremek – w-ce prezes Zarządu Fundacji

agnieszka.jeremek@dajna.org.pl
Archeolog, współtwórca i współwłaściciel firmy PAST, współpracownik polsko-norweskiej firmy KOORDINAT, członek zespołów koordynujących realizację archeologicznych badań przedinwestycyjnych (KZdBA w Krakowie, PPKZ w Warszawie). W latach 2000-2013 asystent w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, dydaktyk w dziedzinie metodyki badań wykopaliskowych i powierzchniowych, stratygrafii oraz ceramologii, specjalista w zakresie wczesnej epoki żelaza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bałtyjskich i wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii grodzisk. Współorganizator i kierownik kampanii wykopaliskowych m.in: w latach 2003-2009 Ekspedycji Jeziorko, w latach 2011-2017 Ekspedycji Łężany.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Wojciech Wróblewski – w-ce prezes Zarządu Fundacji

Archeolog, docent i wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996, 1999-2002 oraz 2008-2012 w-ce dyrektor IA UW. W latach 1997-2005 kierownik Ekspedycji Galindzkiej IA UW (badania na Pojezierzu Mrągowskim), a w latach 2008-2011 współkierujący łączoną ekspedycją archeologiczną IA UW i PMA w Warszawie jaćwieskiego zespołu osadniczego w Szurpiłach k/Suwałk. Wieloletni redaktor „Światowita”, a od roku 2000 współorganizator cyklu spotkań Seminarium Bałtyjskiego. Specjalista w zakresie wczesnego średniowiecza, niekwestionowany ekspert badań nad plemionami pruskimi i jaćwieskimi, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych, członek licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych, stypendysta czołowych, europejskich ośrodków naukowych. 10-krotny (absolutny rekord!) laureat studenckiej Złotej Szpachelki w kategorii Złote Usta. Z zamiłowania ornitolog-amator, silnie dotknięty syndromem tzw. „biebrznięcia” i entuzjasta win, osobliwie portugalskich.

Magda Jaremek – członek Zarządu Fundacji

magdalena.jeremek@dajna.org.pl
Absolwentka Wydziału Prawa UMCS, Rachunkowości Finansowej Zarządczej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, Prawa Europejskiego i Gospodarki w Studium Prawa Europejskiego oraz Zamówień Publicznych w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany specjalista m.in. w zakresie zamówień publicznych, księgowości, podatków i rachunkowości w organizacjach pozarządowych, rozliczania projektów unijnych realizowanych w ramach projektów konkursowych, pomocy publicznej w aspekcie realizacji projektów, kwalifikacji wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych, odzyskiwania środków europejskich, rozliczania wydatków obarczonych korektami finansowymi. Miłośniczka dobrej książki i dobrego filmu, entuzjastka spotkań z przyjaciółmi na Pradze Północ i Mazurach. Pracoholik, dyplomatka 🙂

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Jacek Wielgus – członek Zarządu Fundacji

jacek.wielgus@dajna.org.pl
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, administrator najstarszego i największego w Polsce portalu www – poszukiwanieskarbow.com i właściciel firmy ACP-SPORT, podmiotów zajmujących się m.in. promocją i popularyzacją wiedzy na temat archeologii i historii. Dyrektor techniczny Fundacji Bieg Rzeźnika, współorganizator kilkunastu, cyklicznych biegów górskich i miejskich (m.in. Bieg Rzeźnika, Ultra Maraton Bieszczadzki, Zimowy Maraton Bieszczadzki, Półmaraton Gliwicki). Doświadczony nurek z licencją SSI, przewodnik po wrakach Morza Czerwonego. Specjalista w zakresie technik eksploracyjnych. Konsultant, organizator i uczestnik licznych inicjatyw związanych z edukacją środowisk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, współautor i realizator kilkunastu projektów badawczych Instytutu Archeologii UW oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Prezes Polskiego Związku Eksploratorów – organizacji zrzeszającej stowarzyszenia i fundacje poszukiwaczy skarbów, pasjonatów historii oraz archeologów. Żeglarz i podróżnik, inicjator i koordynator corocznej imprezy pn. “Dajna pod żaglami”.

Jolanta Błasiak-Wielgus – fotograf

Artysta plastyk, fotograf, absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego z Filią w Cieszynie, od 2005 roku związana z Gliwicką Grupą Fotograficzną PRECEL. Współpracownik Fundacji Bieg Rzeźnika, mistrzyni rysunku, malarstwa olejnego i akrylowego, pomysłodawczyni. Właścicielka autorskiego projektu „Pracownia Olfy”, w którym z powodzeniem realizuje swoje pasje, edukując dzieci i młodzież, autorka blogów. Laureatka konkursów fotograficznych, animator kultury, koneser wytrawnej muzyki i wyrafinowanej literatury.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Bartłomiej Bełc – specjalista d.s. wydawnictw

bartlomiej.belc@dajna.org.pl
Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista PR i marketingu współpracujący z podmiotami z obszaru kultury i sztuki m.in. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Muzeum Literatury w Warszawie, koordynator wielu projektów medialnych związanych z promocją filmów takich twórców jak Andrzej Wajda, Andrzej Saramonowicz, Wojciech Smarzowski czy Xawery Żuławski. Redaktor projektów wydawniczych z zakresu kultury, sztuki i archeologii, popularyzator projektów wykorzystujących najnowsze technologie skaningu laserowego oraz Virtual Reality. Znawca literatury, miłośnik muzyki, koneser najlepszej kuchni, nieugięty poszukiwacz tajemnic południowo-wschodniej Polski.

Piotr Lipski – specjalista d.s. PR, marketingu, moderator fanpage i strony www

piotr.lipski@dajna.org.pl
Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Na co dzień kierownik działu administratorów projektów biznesowych w jednej z korporacji oraz właściciel sklepu internetowego www.poszukiwacz.eu. Od ponad 15 lat czynny detektorysta, uczestnik wielu ekspedycji archeologicznych oraz akcji wydobycia sprzętu pancernego z okresu II wojny światowej, miłośnik numizmatyki Cesarstwa Rzymskiego. W wolnych chwilach zajmuje się konserwacją zabytków metalowych oraz strzelectwem sportowym.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Sławomir Miłek – specjalista ds. badań terenowych

Archeolog, historyk zajmujący się dydaktyką, historią średniowiecza i kwerendami archiwalnymi, geodeta, wieloletni współpracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Uczestnik kilkudziesięciu kampanii archeologicznych, współautor i uczestnik wielu grantów. Specjalista w zakresie archeologii okresu wpływów rzymskich i średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii miejskiej. Zainteresowania zawodowe: archeologia krajobrazu, okres wędrówek ludów, genealogia rodów szlacheckich.

Aleksandra Barejko

aleksandra.barejko@dajna.org.pl
Studentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka licznych ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych na terenie Polski i za granicą. Pomimo początkowej fascynacji antyczną Grecją i Rzymem, pod wpływem wyjazdów archeologicznych, zachwyciła się kulturami starożytnymi na Pojezierzu Mrągowskim. Interesuje się nietypowymi importami rzymskimi z obszarów Polski i Barbaricum oraz konserwacją przedmiotów metalowych. Zapalona miłośniczka spontanicznych podróży (najlepiej autostopowych), a także organizatorka „wspólnego kucharzenia” w gronie najbliższych osób.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Karolina Wójcik

Studentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizująca się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W wolnym czasie czynnie biorąca udział w badaniach wykopaliskowych na stanowiskach południowej Europy oraz misjach archeologicznych na terenie Polski. Zazwyczaj pełniąca funkcję rysownika lub pomocnika konserwatora, ale nie stroniąca od kilofa czy łopaty. Miłośniczka antycznych mozaik, pasjonatka historii starożytnej oraz średniowiecznej, amator podróży małych i dużych. A ponadto – zawsze chętny kompan do tańca i śpiewu.

Aneta Łabądź

Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji m.in. „First Geoarchaeological Conference in Warsaw. Climate change in the light of archaeological and geoarchaeological research” i „Krajowego Laboratorium Multidyscyplinarnych Materiałów Funkcjonalnych”. Specjalistka w zakresie popularyzacji archeologii, autorka sieci szlaków archeologiczno-turystycznych na Ponidziu. Doceniona za promocję archeologii wśród dzieci i młodzieży Nagrodą Rektora Uniwersytetu i.m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pasjonatka przyrody i aktywistka na rzecz ochrony środowiska – od 2013 roku członek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich. Miłośniczka surrealizmu francuskiego, znawczyni ryb słodkowodnych i medycyny naturalnej.

DAJNA FUNDACJA
DAJNA FUNDACJA

Kamil Stokłosa

kamil.stoklosa@dajna.org.pl
Student Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik wielu ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych w Polsce jak i zagranicą (min. Czaszkowo, Szurpiły, Łężany, Kosewo a także Borholm, Tanais). W latach 2012-2014 Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Archeologii UW. W ramach działalności pro studenckiej organizator oraz współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych jak i naukowych (Dni Archeologa, konferencje, wystawy, pokazy filmowe). Od początku studiów związany z rejonem Warmii i Mazur. W planach specjalizacji naukowej – archeologia bałtyjska ze szczególnym uwzględnieniem okresu wędrówek ludów. Prywatnie miłośnik Norwegii i Bieszczad, zapalony kucharz amator.

Jerzy Ciastek

Student Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu ekspedycji wykopaliskowych oraz badań podwodnych, prowadzonych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (m.in. Łężany, Kosewo, Lubanowo, Samławki oraz Bornholm, Akrai i Mecamor). Od początku studiów żywo zainteresowany barbarzyńskimi kulturami środkowo-wschodniej Europy, ze szczególnym ukierunkowaniem na kultury bałtyjskie i kulturę przeworską w późnej fazie okresu wpływów rzymskich oraz w okresie wędrówek ludów. Równolegle, choć w mniejszym stopniu, zafascynowany szeroko rozumianą archeologią antycznego Bliskiego Wschodu. Prywatnie pasjonat historii wszelakiej oraz numizmatyki. Z zamiłowania detektorysta i rekonstruktor historyczny.

DAJNA FUNDACJA

Mateusz Kubicki

 

DAJNA FUNDACJA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, mający na koncie wiele sezonów ekspedycji archeologicznych w Polsce i Turcji. Hobbystycznie zajmuje się geologią i paleontologią. Z zamiłowania numizmatyk, detektorysta i podróżnik.

Współpracownicy

Fundacja Dajna to inicjatywa, która zrodziła się podczas wykopalisk w Łężanach, na Pojezierzu Mrągowskim. Fundatorzy wiedzieli od samego początku, że sukces i powodzenie można osiągnąć tylko dzięki współpracy z ludźmi, którzy kochają Warmię i Mazury, są pasjonatami tego niezwykłego regionu i mają wyjątkową wiedzę na temat jego teraźniejszości i przeszłości. Poniżej galeria osobowości, dzięki którym możemy profesjonalnie i niebanalnie realizować nasze projekty:

Wolontariusze

Od początku istnienia, Fundacja może liczyć na wsparcie wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i służą pomocą, nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Ich grono stale się powiększa, a przyjaźnie zacieśniają. Choć zabrzmi to górnolotnie, to nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność. Mamy nadzieję, że wspólna przygoda z archeologią była, jest i będzie dla nas wszystkich największą nagrodą. Dziękujemy wszystkim po niżej wymienionym (kolejność nazwisk przypadkowa)

Baza Fundacji

Od kwietnia 2018 roku bazą terenową Fundacji jest zabytkowe siedlisko położone w miejscowości Samławki koło Reszla.Fundacja po pięciu latach od założenia znalazła ostatecznie swoje własne miejsce na ziemi. Dziękujemy wszystkim, którzy gościli nas dotychczas: Wójtowi Gminy Mrągowo (Ośrodek Badań i Edukacji w Grabowie), Januszowi Lange (Baza „Nad sklepem” w Grabowie), Dyrektor Teresie Jachimowicz (Szkoła w Szestnie), Marcinowi Laskowi i jego całej, cudownej rodzinie (Baza w Janowie), Henrykowi Pędzichowi (Baza „Adams” w Mrągowie), Pani Burmistrz Otolli Siemieniec, Darkowi Żyłowskiemu (Ratusz i Muzeum w Mrągowie) oraz choć tu podziękowania nie kończą wspólnej przygody, wprost przeciwnie otwierają jej nowy rozdział – Tomkowi Derdoniowi i UWM w Olsztynie (Pałac w Łężanach). Siedlisko w Samławkach to wyjątkowe miejsce. Położone w najpiękniejszej części Warmii, pomiędzy Reszlem, Biskupcem i Mrągowem w otoczeniu lasów, łąk, rzek, jezior, zabytków architektury i unikatowych stanowisk archeologicznych. To miejsce, w którym właśnie tworzymy: pracownie dla archeologów, plastyków i fotografów, sale konferencyjne dla naukowców, studentów, poszukiwaczy i miłośników starożytności, magazyny na zbiory archeologiczne, historyczne i nowożytne, bazę noclegową i zaplecze gastronomiczne dla wszystkich, którzy chcieliby znaleźć się w tym magicznym miejscu.

Statut fundacji

Statut Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza – Kozaryna

Rozdzial I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza – Kozaryna, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Wojciecha Jerzego Nowakowskiego, Wojciecha Jerzego Wróblewskiego i Agnieszkę Jaremek, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Marka Sosnowskiego w dniu 24.07.2013 r. w Kancelarii Notarialnej w Mrągowie przy ul. Kościuszki 2.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundacji.
 7. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 8. Fundacja może tworzyć oddziały, w tym i zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne.
 9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, kulturalna i oświatowa w zakresie wspierania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur, a dodatkowo działalność związana z edukacją i wychowaniem, działalność społeczna, w tym związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, pomoc osobom wykluczonym i pokrzywdzonym.

§ 4

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:

 1. Niedochodową działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • dokumentacji i inwentaryzacji obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych
  • zastosowania i wdrażania najnowszych technik dokumentacyjnych
  • ustalania standardów i procedur rewitalizacji zabytków
  • analiz i rekonstrukcji zabytkowego krajobrazu
  • interdyscyplinarnych analiz zabytków ruchomych i nieruchomych
  • studiów historycznych nad obiektami zabytkowymi
 2. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
 3. Niedochodowe projekty informacyjne, promocyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.
 4. Programy stypendialne i szkoleniowe dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy, osób wykluczonych i pokrzywdzonych oraz specjalistów różnych dziedzin.
 5. Współpracę międzynarodową na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Polski Północno-Wschodniej, współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
 6. Warsztaty, wykłady, zajęcia naukowe, zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
 7. Konsultacje i poradnictwo (psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, prawnicze, obywatelskie i inne). Działalność statutowa Fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna.

§ 5

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. 2. W ramach funduszu założycielskiego 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
  • a. darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
  • b. dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
  • c. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
  • d. odsetek i depozytów bankowych,
  • e. dywidend i papierów wartościowych,
  • f. dochodów z majątku Fundacji,
  • g. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 4. 4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 7

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego oraz w kasie gotówkowej.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 8

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
 2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej „Radą”.

Zarząd Fundacji

§9

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, a kolejne wybiera odchodzący skład Zarządu, którego kadencja się kończy.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  • b. śmierci członka Zarządu
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 7. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 8. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, pozostałe osoby to członkowie Zarządu.
 9. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 10

   1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
   2. Do zadań Zarządu należy:
    • a. kierowanie całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z celami statutowymi
    • b. uchwalanie głównych kierunków działalności finansowej i merytorycznej Fundacji,
    • c. uchwalanie regulaminów,
    • d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
    • e. zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn,

  spadków, zapisów, dotacji i kontraktów państwowych,

 1. f. ustalanie planów zatrudniania i płac oraz określanie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 2. g. powoływanie Dyrektora Fundacji,
 3. h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu. Dyrektorem może być Wiceprezes lub członek Zarządu.
 3. W miarę potrzeb Prezes Zarządu może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes Zarządu i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

Rada Programowa

§ 12

 1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji, sprawującym opiekę merytoryczną nad działalnością Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 15 członków.
 3. W skład Rady wchodzą członkowie powołani przez Zarząd na okres 5 lat (kadencja). Można pełnić funkcję członka Rady przez więcej niż jedną kadencję. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.
 4. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni wskazany przez niego członek Rady.
 5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
 6. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku.
 7. W posiedzeniach Rady, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek uczestniczą członkowie Zarządu.
 8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Przewodniczący zwołuje na wniosek każdego z jej członków lub wniosek Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę osób obecnych, jeżeli wszyscy członkowie tego organu zostali prawidłowo zaproszeni.
 10. Członkowie Rady mogą być odwołani przez Zarząd przed upływem kadencji w przypadku:
  • a. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  • b. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady.
 11. Przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu karnego skazującego go za przestępstwo umyślne.

§ 13

Rada propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. Do kompetencji Rady należy:

 1. wydawanie na wniosek Zarządu opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
 2. inicjowanie działań popularyzujących idee oraz dokonania Fundacji,
 3. opieka merytoryczna nad realizowanymi przez Fundację przedsięwzięciami,
 4. opiniowanie planów działania, zadań Fundacji,
 5. sprawowanie funkcji doradczych dla Zarządu w zakresie merytorycznej działalności Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach ustanawiania nagród i wyróżnień.

§ 14

Członkowie Rady mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Rozdział V. Działalność gospodarcza

§ 15

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z zastrzeżeniem, iż cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  • a. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  • b. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
  • c. działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
  • d. działalność fotograficzna (74.20.Z)
  • e. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  • f. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
  • g. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)
  • h. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  • i. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)
  • j. działalność agencji reklamowych (73.11.Z).
 2. Decyzje o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
 3. Fundacja może tworzyć, lub przystępować do spółek handlowych.

Rozdział VI. Zamiana statutu i postanowienia końcowe

§ 18

Zmiana statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Zarządu, podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

PARTNERZY ORAZ SPONSORZY

Ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości – współpraca w realizacji projektów:

 • Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18)
 • Kompleksowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych, świadków i najbliższych (umowa nr DFS-7211-346/18/3)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – współpraca w realizacji projektów:

 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)
 • Mikroregion Jeziora Legińskiego – weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych (zadanie nr 4241/14)
 • Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)
 • Zespół cmentarzysk kurhanowych w Samławkach na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4388/18)

Instytucje

Fundusz Sprawiedliwości – współpraca w realizacji projektów:

 • Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18)
 • Kompleksowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych, świadków i najbliższych (umowa nr DFS-7211-346/18/3)

Narodowy Instytut Dziedzictwa – współpraca w realizacji projektów:

 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)
 • Mikroregion Jeziora Legińskiego – weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych (zadanie nr 4241/14)
 • Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)
 • Zespół cmentarzysk kurhanowych w Samławkach na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4388/18)

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca w realizacji projektów:

 • badania wykopaliskowe Łężany st. 4
 • badania wykopaliskowe Samławki st. 1
 • badania wykopaliskowe Samławki st. 2
 • badania wykopaliskowe Samławki st. 8
 • badania wykopaliskowe Kosewo st. 2
 • badania wykopaliskowe Szestno st. 6
 • badania wykopaliskowe Nowe Bagienice st. 7
 • badania wykopaliskowe Miętkie st. 1
 • badania powierzchniowe – mikroregion j. Legińskiego i Widryńskiego
 • badania powierzchniowe – weryfikacja powiatu mrągowskiego, kętrzyńskiego i olsztyńskiego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk – współpraca w realizacji projektów:

 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4239/14)
 • Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie Pałacu w Łężanach jako bazy badań archeologicznych

URZĘDY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Wojwódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie – współpraca w zakresie:

 • weryfikacyjne badania wykopaliskowe w gminie Morąg

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych – współpraca w zakresie:

 • organizacja seminarium „Dziedzictwo krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego”
 • organizacja ścieżek dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Mrągowo
 • organizacja badań wykopaliskowych w miejscowości Samławki, Kosewo i Miętkie

Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad – współpraca w zakresie:

 • konsultacje działań inwestorskich związanych z badaniami archeologicznymi

Gmina Kolno – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie szkoły w Kolnie jako bazy badań archeologicznych

Gmina Mrągowo – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie budynku szkoły w Grabowie na cele działań Ośrodka Badań i Edukacji Fundacji Dajna
 • udostępnienie budynku szkoły w Szestnie jako bazy badań archeologicznych

Miasto Mrągowo – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie budynku Ratusza do organizacji konferencji
 • udostępnienie budynku Ratusza jako bazy noclegowej dla kadry naukowej Fundacji

Miasto i gmina Reszel – współpraca w zakresie:

 • udostępnienie budynku szkoły w Leginach jako bazy badań archeologicznych

Muzea

Museumssenteret i Hordaland (Norwegia) – współpraca w realizacji projektów:

 • zastosowanie zaawansowanych technik detekcji i dokumentacji znalezisk podwodnych
 • wymiany studentów i wolontariuszy podczas badań wyopaliskowych

Muzeum w Mrągowie – współpraca w zakresie:

 • organizacja konferencji w ramach cyklu Dajna Modern Heritage
 • organizacja wystaw w ramach cyklu Dajna Modern Heritage

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – współpraca w zakresie:

 • konsultacja merytoryczna

STOWARZYSZENIA I FUNDACJe

Polski Związek Eksploratorów – współpraca w zakresie:

 • edukacji środowisk eksploracyjnych na rzecz ochronych dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • regulacji prawnych i prac legislacyjnych nad ustawami dotyczącymi ochrony zabytków

Fundacja Bieg Rzeźnika – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne podczas badań wykopaliskowych

Akademicki Klub Nurkowy „SeaHorse” – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne, logistyczne i merytoryczne podczas naziemnych i podwodnych badań wykopaliskowych

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne podczas badań wykopaliskowych

Studenckie Koło Archeologii Naukowej Vestigium – współpraca w zakresie:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne podczas badań wykopaliskowych

Verfluchte Preussische Partisanen – współpraca w zakresie:

 • organizacja festynów archeologicznych

Przedsiębiorstwa

Talkomp – współpraca w zakresie:

 • wyposażenie Fundcji w ręczne detektory metali (pinpointery)

Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – współpraca w zakresie:

 • kompleksowe wyżywienia ekipy archeologicznej

Koordinat – współpraca w zakresie:

 • wdrażanie najnowszych technologii w zakresie archeologii, historii i architektury

Pracownia Olfy – współpraca w zakresie:

 • edukacji artystycznej dorosłych, dzieci i młodzieży, z ukierunkowaniem na rzemiosło oraz sztukę związaną z dziedzictwem kulturowym i narodowym
 • zapewnienia oprawy graficznej i plastycznej w trakcie przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez Fundację Dajna

ACP-Sport – współpraca w zakresie:

 • wsparcia organizacyjnego i logistycznego podczas badań wykopaliskowych

poszukiwanieskarbów.com – współpraca w zakresie:

 • wolontariacki udział uczestników forum podczas badań weryfikacyjnych stanowisk w mikroregionach jezior: Legińskiego i Widryńskiego oraz Probarskiego, a także podczas badań powierzchniowych w powiatach: mrągowskim, kętrzyńskim i szczycieńskim
 • wsparcie techniczne przy użyciu nowoczesnych technologii eksploracyjnych

poszukiwacz.eu – współpraca w zakresie:

 • wyposażania Fundacji w sprzęt i chemię konserwatorską
 • wsparcie techniczne podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Fundację

Kawiarnia Moja – współpraca w zakresie:

 • kompleksowego wyżywienia ekipy archeologicznej

Warsztaty Archeologiczne – współpraca w zakresie realizacji projektu:

 • Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18)
 • organizacja warsztatów z dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży