Seria wydawnicza „Dajna Modern Heritage”

Seria wydawnicza poświęcona badaniom nad zabytkowym krajobrazem Warmii i Mazur prezentująca wyniki aktualnych opracowań stanowisk archeologicznych, obiektów architektonicznych, badań interdyscyplinarnych, prospekcji podwodnych, powierzchniowych i lotniczych oraz analiz specjalistycznych.

Publikacja o charakterze branżowym, przeznaczona do dystrybucji ogólnopolskiej.