Zadanie nr 4388/18

Zespół cmentarzysk kurhanowych w Samławkach na Pojezierzu Mrągowskim (zadanie nr 4388/18)

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Zadanie obejmuje: konserwację zabytków ceramicznych, analizę antropologiczną kości ludzkich, dokumentację rysunkową, fotograficzną i scaning laserowy zabytków ruchomych i nieruchomych, analizy C14, analizy palinologiczne, projekt i instalację tablic informacyjnych przy zabytku, wydanie publikacji naukowej oraz folderu popularno-naukowego, organizację konferencji i wystawy.