Zadanie nr 4241/14

Mikroregion Jeziora Legińskiego – weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych (zadanie nr 4241/14)

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Do pobrania:
Broszura online. Mikroregion Jeziora Legińskiego weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych.

Zadanie obejmuje: weryfikacyjne badania powierzchniowe, lotnicze skanowanie laserowe, naziemne skanowanie laserowe, konferencję, wystawę.