DFS-7211-309/18

Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości (umowa nr DFS-7211-309/18).

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach programu Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I).

Zadanie obejmuje:konferencja otwierająca projekt, warsztaty z cyberprzestępczości i cyberprzemocy, warsztaty z dziedzictwa kulturowego, konkurs artystyczny, konferencja zamykająca projekt.