DFS-7211-346/18/3

Kompleksowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych, świadków i najbliższych (umowa nr DFS-7211-346/18/3)

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach programu Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I).

Zadanie obejmuje: organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej oraz doradztwo i kursy zawodowe