Katalog zabytków z badań cmentarzyska w Łężanach w 2013 roku

Opracowanie, w formie katalogu, wyników konserwacji, dokumentacji i analizy zabytków metalowych i ceramicznych oraz analiz specjalistycznych metali oraz kości ludzkich z badań stanowiska nr IV w Łężanach w sezonie 2013.

Wydawnictwo realizowane w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Do pobrania:

Katalog online. Łężany cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim. Badania w sezonie 2013. Agata Wiśniewska.