Zadanie nr 3581/15

Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (zadanie nr 3581/15)

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Zadanie obejmuje: konserwację zabytków metalowych, konserwację zabytków ceramicznych, analizę fizyko-chemiczną zabytków metalowych, dokumentację rysunkową, fotograficzną i scaning laserowy zabytków, badania geomagnetyczne oraz skaning laserowy cmentarzyska w Kosewie, wydanie publikacji naukowej oraz folderu popularno-naukowego, organizację konferencji i wystawy.