Ścieżki dydaktyczne

Projekt obejmuje opracowanie i wykonanie ścieżek dydaktycznych prezentujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów Warmii i Mazur. W zakresie dziedzictwa kulturowego prezentowane są najciekawsze zabytki nieruchomych będących pozostałością sieci osadniczej, sepulklarnej i infrastrukturalnej począwszy od epoki neolitu po wiek XX. Na liście miejsc odwiedzanych przez użytkowników ścieżek znajdują się m.in. grodziska, nawodne osiedla rusztowe, kurhany, gródki strażnicze, kościoły, pałace, mosty. W ramach projektu wykonane będą tablice informacyjne opatrzone kodami QR, pozwalającymi szybko pozyskiwać informacje o wskazanych obiektach. Wszystkie trasy zostaną oznakowane specjalnymi drogowskazami. W punktach widokowych powstaną panele panoramiczne wskazujące charakterystyczne punkty krajobrazu. W ramach promocji projektu powstanie folder adresowany do turystów i młodzieży szkolnej kolportowany w szkołach i punktach informacji turystycznej. Kluczowym wsparciem dla uczestników ścieżek będzie aplikacja mobilna, która pomoże w rozpoznaniu trasy i obiektów zabytkowych.