Dajna Modern Heritage - wydarzenie muzealne i wernisaż wystawy "Ukryte i odkryte - starożytne grobowce Warmii i Mazur"

W dniu 29 listopada 2019 roku odbył się uroczysty finał obchodów 50-lecia Muzeum w Mrągowie oraz podsumowanie projektu Fundacji Dajna dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Zespół cmentarzysk kurhanowych w Samławkach na Pojezierzu Mrągowskim”. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia była Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, Muzeum w Mrągowie – oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Miasto Mrągowo.

W ramach jubileuszu, w budynku dawnego Ratusza Miejskiego zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano historię i minione lata działalności Muzeum, przedstawiono plany na przyszłość oraz wręczono dyplomy dla osób zasłużonych dla mrągowskiej placówki. Za swoje działania wyróżniona została także Fundacja Dajna – w imieniu całego zespołu podziękowania odebrał Prezes Marcin Gładki. Indywidualnym wyróżnieniem uhonorowano także Wiceprezes Fundacji – Agnieszkę Jaremek!
Wydarzenie uświetnili swoją obecnością Pani Poseł Anna Wasilewska, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Jolanta Piotrowska, Wicestarosta Powiatu Mrągowskiego Pan Paweł Długoborski, Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Pan Piotr Żuchowski, Burmistrz Miasta Mrągowo Pan Stanisław Bułajewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo Pan Jarosław Błyskun, reprezentująca Wójta Gminy Mrągowo Pani Anna Duda oraz inni, znamienici goście związani z mrągowską placówką muzealną.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia przedstawiciele Fundacji Dajna zaprezentowali cykl popularyzatorskich prelekcji dotyczących dawnego obrządku pogrzebowego Warmii i Mazur. Jako pierwszy swój wykład wygłosił Prezes Fundacji Dajna – Marcin Gładki, który zaznajomił gości ze specyfiką rytuałów pogrzebowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Tematykę obrządku pogrzebowego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów przybliżył słuchaczom prof. dr hab. Wojciech Nowakowski – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Dajna oraz wykładowca Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ten najwybitniejszy autorytet archeologii bałtyjskiej w barwny i obrazowy sposób zaprezentował znaczenie wojowników, kobiet i koni u starożytnych ludów Warmii i Mazur.

O “kontrowersyjnych” rytuałach sepulkralnych (łac. sepulcralis – grobowy, od łac. sepulcrum – grób, grobowiec, nagrobek; związany z wiarą w życie pozagrobowe, szacunkiem dla zmarłych) wczesnośredniowiecznych Galindów opowiadał doc. dr Wojciech Wróblewski – najznakomitszy badacz plemion pruskich, Wiceprezes Fundacji Dajna i wykładowca Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent przedstawiał także najnowsze informacje dotyczące ostatnich badań Fundacji Dajna w Nowych Bagienicach, gdzie odkryto pierwsze galindzkie cmentarzysko!

Po prelekcjach Fundacji Dajna odbył się recital znanego i cenionego artysty muzyki “americana” – Cezarego Makiewicza oraz otwarcie wystawy makrofotografii przyrodniczej “Widzialne i niewidzialne”, autorstwa Ferdynanda Sosnowskiego

O godzinie 17:00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy “Ukryte i odkryte pod ziemią – starożytne grobowce Warmii i Mazur”. W trzech salach zostały zaprezentowane wyniki badań Fundacji Dajna. W pierwszym pomieszczeniu zainstalowano rekonstrukcję monumentalnego pochówku z wczesnej epoki żelaza – kurhanu z cmentarzyska w Samławkach. Druga część ekspozycji została poświęcona nowo odkrytej, wczesnośredniowiecznej nekropoli w Nowych Bagienicach, gdzie zrekonstruowano jeden z ziemnych kopców o charakterze kultowym. Ekspozycję dopełniły wizualizacje, zdjęcia, postery i gabloty.

Elementem łączącym ekspozycje jest wystawa fotografii prezentujących codzienną pracę archeologa w terenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom – kierownikowi Muzeum w Mrągowie Panu Klaudiuszowi Woźniakowi, pracownikom Muzeum i Miastu Mrągowo!

PS. Wspólnie obchodzimy jeszcze jedną okrągłą rocznicę! Dokładnie 70 lat temu (w 1949 roku) w Wyszeborku, na stanowisku nr 1, odbyły się pierwsze powojenne, polskie wykopaliska na Warmii i Mazurach prowadzone przez Jerzego Antoniewicza! Rok 2019 stanowi zatem także święto archeologii bałtyjskiej! Parafrazując tekst popularnej piosenki autorstwa, wspomnianego już, Cezarego Makiewicza – “Wszystkie drogi prowadzą… na mrągowskie stanowiska archeologiczne” 🙂