Aktualności

01 kwietnia 2014

Ekspedycja Łężany 2011-2013

We wrześniu zakończono badania wykopaliskowe w sezonie 2013 na stanowiskach archeologicznych Ekspedycji Łężany. Ekspedycja ma już trzy lata i przyszedł czas na podsumowania. Od kwietnia 2011 roku rozpoznano wykopaliskowo cztery stanowiska, zarejestrowano powierzchniowo 15 nowych, wykonano kilkadziesiąt prospekcji podwodnych i naziemne […]