Opis tras ścieżek dydaktycznych

Podczas seminarium „Dziedzictwo krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego” zorganizowanego w Mrągowie przez Nadleśnictwo Mrągowo i Fundację Dajna, przygotowano merytoryczne założenia projektu dla obszarów Nadleśnictwa Mrągowo, wyznaczono wstępny przebieg ścieżek oraz zaprezentowano przykładowe tablice informacyjne. Z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze Pojezierza Mrągowskiego, ale również różnorodną topografię obfitującą w liczne wzniesienia morenowe i nisko położone doliny, planowany przebieg ścieżek stanowi idealne trasy dla szeroko pojętej aktywności sportowej. Poza tradycyjnym, pieszym użytkownikiem szlaków, projekt przewiduje dostosowanie tras do potrzeb szlaku rowerowego, biegów przełajowych oraz maratonów. Zróżnicowane długości tras – 10, 15 lub 25 km pozwalają na dostosowanie stopnia trudności do wieku i możliwości kondycyjnych uczestników.

Trasa nr 1 o długości 10 km, przebiegająca przez następujące miejscowości: Samławki – zespół cmentarzysk kurhanowych z VI wieku p.n.e., Łężany – zespół pałacowo-parkowy rodziny von Fischerów z końca XIX wieku, Wólka Pilecka – strażnica krzyżacka z XIV wieku, Bezławki – wczesnośredniowieczne pruskie grodzisko oraz kościół i ruiny zamku z XIV-XV wieku, Święta Lipka – barokowa bazylika i klasztor z XVII wieku, z unikatowymi organami i drogą krzyżową, Reszel – miasto Warmii z unikatowym założeniem urbanistycznym z XIV wieku (zamek biskupów warmińskich, kościół farny, gotyckie mosty)

Trasa nr 2 o długości 15 km, przebiegająca przez następujące miejscowości: Kiersztanowo – punkt widokowy na dolinę jezior Kiersztanowskiego i Juno oraz rzekę Dajna będącą fragmentem średniowiecznego szlaku handlowego, Szestno – grodzisko pruskiego plemienia Galindów spalone przez Wikingów oraz gotycki kościół i ruiny zamku, Wyszembork – strażnica krzyżacka z XIV wieku, zespół stanowisk archeologicznych (cmentarzyska, miejsca kultu, osady) od V p.n.e. do V w. n.e., Boże – wczesnośredniowieczne grodzisko z XI-XII wieku, Popowo Salęckie – infrastruktura kolejowa z XIX wieku, Mrągowo – mazurskie miasto położone nad jeziorem Czos, z tradycjami osadniczymi sięgającymi V w p.n.e. (osiedle nawodne i relikty pomostu z początków n.e., punkt widokowy Góra Czterech Wiatrów)

Trasa nr 3 o długości 25 km, przebiegająca przez następujące miejscowości: Sorkwity – zespół najstarszych cmentarzysk ciałopalnych na Pojezierzu Mrągowskim z początków I tysiąclecia p.n.e. oraz neogotycki, reprezentacyjny pałac rodziny von Mirbach, Gieląd-Kozarek – kurhany z VI-IV wieku p.n.e., Maradki – osiedle obronne z VI-IV wieku p.n.e., Piłakno – osiedle nawodne z wczesnej epoki żelaza, trasa widokowa wzdłuż malowniczej rynny jeziora Piłakno, Rybno – cmentarzysko kurhanowe z IV-III w p.n.e.

 

Do pobrania:

Tablica informacyjna – Cmentarzysko w Samławkach