Młody Archeolog - Konkurs

 

Konkurs, w formie pracy pisemnej na temat wiedzy o pradziejach regionu, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Nagrodą w konkursie jest jednodniowy pobyt na badaniach wykopaliskowych.

Regulamin konkursu – Młody ArcheologRozdział 1 – Nagroda

1.1 Organizatorem konkursu jest Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza- Kozaryna.

1.2 Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę pisemną dotyczącą pradziejów Warmii i Mazur.

1. 3 Nagrodą jest jednodniowy udział w badaniach wykopaliskowych.

1. 4 Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz klasy 1-3 gimnazjum.

1.5 W każdej kategorii wiekowej wybierana jest jedna zwycięska praca.

Rozdział 2 – Konkurs

2.1 Konkurs dla uczniów klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej polega na napisaniu opowiadania pt. „Moja miejscowość w przeszłości”. Opowiadanie może być fantastyczne, autor ma wyobrazić sobie, jak mogło wyglądać życie codzienne dawnych mieszkańców, jak wyglądali, czym się zajmowali, jakie mieli problemy czy radości.

2.2 Dla uczniów klas 1-3 gimnazjum tematem pracy pisemnej jest opis najciekawszego według autora stanowiska bądź znaleziska archeologicznego w regionie, z którego pochodzi. Praca powinna zawierać materiał ilustracyjny oraz dane bibliograficzne.

2.3 Liczba stron nie może przekraczać 10.

2.4 Prace, w formie wydruku, opatrzone danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, klasa, wiek, adres szkoły, adres e-mail) należy nadsyłać na adres Fundacji Dajna – 02-494 Warszawa, ul. Pana Tadeusza 6/8.

2.5 Termin zgłaszania prac ustala się każdorazowo w poszczególnych edycjach.

2.6 Laureat nagrody na badania wykopaliskowe jedzie z prawnym lub uprawnionym do sprawowania obowiązków opiekunem.

Rozdział 3 – Jury

3.1 Jury składa się z 5 osób spośród członków Fundacji Dajna.

3.2 Pracami jury kieruje Przewodniczący.

3.3 Jury wybiera zwycięskie prace za pomocą głosowania, w przypadku remisu Przewodniczący ma decydujący głos.

3.4 Jury ocenia oddzielnie prace w trzech kategoriach wiekowych.

3.5 Jury podejmuje decyzje zgodnie z regulaminem konkursu.

Rozdział 4 – Ogłoszenie wyników konkursu

4.1 Termin ogłoszenia wyników konkursu ustala się każdorazowo w poszczególnych edycjach. Laureaci konkursu, na wskazany w zgłoszeniu adres, dostają oficjalne powiadomienie o przyznaniu nagrody.

4.2 Miejsce badań wykopaliskowych oraz termin przyjazdu ustalany jest indywidualnie z laureatami nagrody i ich opiekunami.

Rozdział 5 – Przebieg wizyty na badaniach wykopaliskowych

5.1. Badania wykopaliskowe odbywają się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

5.2 Laureaci przyjeżdżają rano z opiekunami do bazy archeologicznej i przemieszczają się wraz z ekipą na stanowisko archeologiczne.

5.3 Laureaci spędzają dzień pracy na stanowisku, wykonując te same czynności co archeolodzy i poznając metodykę badań wykopaliskowych w terenie.

5.4 Na zakończenie dnia pracy laureaci konkursu otrzymują okolicznościowe nagrody oraz dyplom.

5.5 Laureatom oraz ich opiekunom organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie oraz napoje.

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji.


← Wróć do Konkursy