Badania AZP mikroregionu jeziora Legińskiego

Celem projektu była weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych zlokalizowanych w obrębie mikroregionu jeziora Legińskiego, położonego w północnej części Pojezierza Mrągowskiego. Zadanie zrealizowano metodą badań powiechniowych, wzbogaconych o wyniki lotniczego skanowania laserowego Lidar terenów zalesionych oraz badań geofizycznych i skanowania naziemnego wytypowanych stanowisk. Badania zweryfikowały dane zawarte w dotychczasowej ewidencji AZP czterech obszarów o numerach 19-67, 20-67, 19-68, 20-68 w całości lub ich fragmentach obejmujących tereny wokół jeziora Legińskiego o powierzchni 80 km2. Projekt realizowano w 2014 roku w ramach priorytetu 4 – „Ochrona zabytków archeologicznych” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowane wyniki badań znajdują się w archiwach NID oraz WKZ Olsztyn. Więcej informacji na stronie Fundacji w zakładce Projekty MKiDN.


← Wróć do Inwentaryzacja