Dajna Modern Heritage 2 edycja – Mrągowo 2015

W dniach 10-11 grudnia 2015 roku w Mrągowie odbyła się druga edycja cyklu konferencyjno-wystawienniczego Dajna Modern Heritage. Podobnie jak w zeszłym roku, miejscem wydarzenia był dawny Ratusz Miejski w Mrągowie. Tematem przewodnim spotkania pod nazwą „Odkryte na nowo – archeolodzy i historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur” była prezentacja najnowszych wyników badań wykopaliskowych stanowisk archiwalnych oraz aktualnych opracowań źródeł archeologicznych i historycznych związanych z problematyką dawnych Prus Wschodnich. Organizatorami konferencji i wystawy była Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, Burmistrz Miasta Mrągowo, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum w Mrągowie. Głównym celem cyklu Dajna Modern Heritage jest popularyzacja współczesnej archeologii i nauk jej towarzyszących oraz zainteresowanie problematyką regionalnego dziedzictwa kulturowego jak największego grona odbiorców. Podczas dwudniowej sesji wyniki swoich najnowszych badań zaprezentowali specjaliści z zakresu archeologii, historii, konserwacji, badań podwodnych, badań geofizycznych i metaloznawczych reprezentujący ośrodki badawcze, dydaktyczne i muzealne zajmujące się dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad było otwarcie wystawy podsumowującej projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów”. Wyniki projektu zostały zaprezentowane również podczas drugiego dnia obrad.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logoNarodowy Instytut Dziedzictwa - logo

 

Fot. Aleksandra Barejko

← Wróć do Dajna Modern Heritage