Seminarium "Dziedzictwo krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego"

W dniach 7 i 8 listopada 2013 roku w Mrągowie odbyło się seminarium pt. "Dziedzictwo krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego" zorganizowane w ramach programu "Bałtyckie krajobrazy" przez Nadleśnictwo Mrągowo. Współorganizatorem merytorycznym spotkania była Fundacja Dajna.

W dniach 7 i 8 listopada 2013 roku w Mrągowie odbyło się seminarium pt. “Dziedzictwo krajobrazu Pojezierza Mrągowskiego” zorganizowane w ramach programu “Bałtyckie krajobrazy” przez Nadleśnictwo Mrągowo. Współorganizatorem merytorycznym spotkania była Fundacja Dajna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej i służby leśnej Lasów Państwowych, naukowcy reprezentujący najważniejsze jednostki naukowo-badawcze zaangażowane w badania archeologiczne na terenie Warmii i Mazur oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Celem seminarium była wymiana informacji na temat stanu badań, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Pojezierza Mrągowskiego. W programie spotkania znalazły się m.in. wystąpienia na temat ochrony zabytków archeologicznych, ewidencji i inwentaryzacji zabytków ruchomych i nieruchomych, klasyfikacji i chronologii naziemnych stanowisk archeologicznych (w szczególności cmentarzysk kurhanowych), badań przyrodniczo-archeologicznych.

W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w objeździe naukowym szlakiem zabytków będących na trasie planowanych ścieżek dydaktycznych.

Serdeczne podziękowania dla całego Nadleśnictwa Mrągowo, szczególne zaś ukłony dla nadleśniczego Grzegorza Błyskuna i Ewy Pietrzak (chwilowo oddelegowanej do obowiązków macierzyńskich) z nadzieją na dalszą, owocną współpracę.


← Wróć do Aktualności, Seminaria