Modern Heritage - konferencja i wystawa

W dniach 11-12 grudnia 2014 roku w Ratuszu Miejskim w Mrągowie odbędzie się organizowana przez Fundację Dajna oraz Burmistrza Miasta Mrągowo, Wójta Gminy Mrągowo i Instytut Archeologii UW konferencja “Modern Heritage – współczesne badania i analizy zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur”. Celem przewodnim konferencji jest popularyzacja współczesnej archeologii i nauk jej towarzyszących w ujęciu regionalnym, a jej adresatami, poza gronem specjalistów, są przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i organizacji. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad będzie otwarcie wystawy „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego” prezentującej wyniki projektów realizowanych przez Fundację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

modern heritage plakat info