Modern Heritage - konferencja i wystawa c.d.

W dniach 11-12 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Mrągowie odbyła się dwudniowa konferencja pn „Modern Heritage – współczesne badania i analizy zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur”. Wśród referentów znaleźli się przedstawiciele placówek dydaktycznych – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, muzealnych – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, konserwatorskich – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz organizacji pozarządowych i klubów – Fundacja Dajna, PoszukiwanieSkarbów.com, Akademicki Klub Nurkowy i sektora prywatnego – PAST, ArtCad. Obrady uświetnili swoją obecnością Burmistrz Miasta Mrągowo Pani Otolia Siemieniec oraz reprezentujący Wójta Gminy Mrągowo oraz Starostwo Powiatowe w Mrągowie Pan Bogdan Kossakowski. W pierwszym dniu obrad, o godzinie 18.00 w Wartowni Bośniackiej Muzeum w Mrągowie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego”. W ramach ekspozycji zaprezentowano wyniki dwóch projektów realizowanych przez Fundację Dajna w roku 2014 dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom – Instytutowi Archeologii UW, Burmistrzowi Miasta Mrągowo, Wójtowi Gminy Mrągowo, Muzeum w Mrągowie oraz licznym wolontariuszom – studentom Instytutu Archeologii UW. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia.

Fot. M. Sugalska