Skanowanie „bab pruskich”

Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna w kwietniu 2015 roku rozpoczęła projekt obejmujący wykonanie i opracowanie skanów laserowych wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych. W pierwszym etapie przedsięwzięcia wykonano sesję pomiarową dwóch rzeźb znajdujących się w Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego w Kętrzynie, tzw. bab pruskich pochodzących z unikatowego stanowiska w Poganowie. Wykonanie i opracowanie skanów laserowych zabytków z Poganowa to pierwsza tego typu, w pełni zdigitalizowana dokumentacja pruskich rzeźb kamiennych. W realizacji pierwszego etapu projektu uczestniczą autorzy badań na stanowisku w Poganowie Izabela i Mariusz Wyczółkowscy oraz reprezentujący Fundację Dajna, Marcin Gładki. Wyniki prowadzonych prac zostaną udostępnione w formie multimedialnej na stronach Fundacji oraz Muzeum w Kętrzynie.


← Wróć do Digitalizacja zabytków